Title

Systemisch werk

Deel van een groter geheel

Door je geboorte ben je onderdeel van je familie en ben je verbonden met vele generaties die terugvoeren in de tijd. Met systemisch werk ga je als deel van je familiesysteem op zoek naar de dieper liggende oorzaak en oplossing voor jouw probleem. Een familiesysteem heeft een zogenaamd systemisch geweten. Dit kun je zien als een geheugen dat alle ervaringen en herinneringen door generaties heen van jouw familie opslaat en die waakt over jouw familie. Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen worden hierin opgeslagen. Een familiesysteem is onwaarneembaar, maar werkt op onbewust niveau wel in jou als mens. Je kunt het familiegeweten herkennen, doordat je de gevolgen ervan kan ervaren in jouw dagelijks leven. Jij kunt namelijk een verstoring in jouw familiesysteem ervaren. Deze verstoringen zijn vaak van generatie op generatie doorgegeven. Dit noem je familiepatronen of familiedynamieken. Met Individueel systemisch werk of een Familieopstelling kan er inzicht op deze patronen en dynamieken komen, waardoor dit bewust wordt en een plaats gegeven kan worden.