Title

Familieopstellingen

Korte omschrijving

Tijdens een Familieopstelling kijken we naar jouw familie- en jouw eigen systeem en ga je als onderdeel van jouw familiesysteem op zoek naar de dieper liggende oorzaak en oplossing voor jouw vraagstuk en/of probleem. De opstelling wordt gedaan aan de hand van een hulpvraag van iemand die meer inzicht wil hebben in een bepaald onderwerp of probleem, wat herhaaldelijk terugkomt en belemmerend werkt.

Hoe ziet zo’n opstelling er dan uit?

Tijdens een opstelling maken we gebruik van “het wetende veld”. Dit klinkt misschien heel zweverig, maar dat is het niet. “Het wetende veld” is de ruimte waar de opstelling in plaats vindt. Deze ruimte vult zich op het moment wanneer de opstelling begint met alles wat bij het thema van de hulpvraag hoort. De familiedynamieken, het familiegeheugen, het verleden, heden, de toekomst en meer. Naast een vraagsteller zijn er ook mensen nodig die als representant voor iemand uit de familie of netwerk van de vraagsteller gaan staan. Met de vraagsteller wordt eerst de hulpvraag zo concreet mogelijk gemaakt.

Representanten

Uit de groep representanten kiest de vraagsteller intuïtief de plaatsvervangers voor zichzelf, familieleden en/of andere personen waar hij/zij mee verbonden is of de hulpvraag mee samenhangt. Elke representant wordt door de vraagsteller in de ruimte, “het wetende veld”, neergezet, zoals hij/zij denkt hoe ze moeten staan ten opzichte van elkaar. Op het moment dat ze staan opgesteld, ervaren de representanten de gedachten en de emoties van de mensen die zij vertegenwoordigen. Meestal ondervraagt de begeleider de represtanten wat zij zoal ervaren, voelen of zouden willen doen. Gevoelens, eventuele verstrikkingen en (onverwachte) spanningen kunnen zich aandienen en ontvouwen. Dit kan een intense ervaring zijn, waarbij onuitgesproken verwachtingen en weggestopte pijn naar boven kan komen. Dit is niet alleen intens en inzicht gevend voor de vraagsteller, maar ook voor de representanten. Ook hen levert het waardevolle inzichten op over hun eigen vragen, thema’s en onbewuste verbindingen. Tijdens de familieopstelling kan datgene wat opgeslagen zit in het onderbewuste van de vraagsteller zich laten zien en het systeem kan op die manier opnieuw geordend worden.

Inzichten

Niet alleen de vraagsteller krijgt meer inzicht, maar ook als representant kan er dus iets met je gebeuren. Zo kan het zijn dat je van nature wat ingetogen of introvert bent en dat je in de opstelling staat voor iemand die alles altijd zomaar zegt. Deze ervaring kan wat met je doen, misschien werkt het zelfs bevrijdend. Of je staat voor iemand die “het zwarte schaap” is in een familie en in je eigen familie komt ook een “zwart schaap” voor. Je zou je dan zomaar meer kunnen inleven vanuit die positie.

Einde opstelling

Na een familieopstelling is het niet gewenst om over de opstelling te praten of om deze te beredeneren. Het is een gevoelskwestie en dat moet zo worden gelaten en niet naar het hoofd getrokken worden. De representanten kunnen wel over hun ervaringen spreken en dat zal na een opstelling dan ook gedaan worden.

Wil je een opstelling?

Een familieopstelling moet georganiseerd worden. Voor iemand met een hulpvraag zijn representanten nodig, liefst personen die onbekend zijn voor de vraagsteller.

Zou je graag een opstelling willen dan kan je een mailtje sturen naar Yolande ()

We kiezen samen dan een datum voor de opstelling en ik ga op zoek naar deelnemers die als representant willen meedoen. Het inbrengen van een vraag kost € 50,00 en het meedoen als representant € 25,00